Årets kvalitetsproducent 2004

Källa: Österbottningen

19.4.2004 fick familjen Österbacka motta utmärkelsen för årets kvalitetsproducent av växthusgrönsaker på ÖSP:s vårmöte i Vasa.

Trädgårdskonsulent Bo Linde delade ut utmärkelsen och betonade de kvalitetssatsningar som Österbacka Trädgård gjort. ”Ni verkar långt från trädgårdsodlingens kärna, ni har skapat en egen närmarknad och ni har satsat på kvalitetsodling året runt med gurka, tomat och sallad”.

Sune Österbacka tackade för utmärkelsen och noterade att kvalitet också handlar om smak, service och att kunna ingå och hålla avtal. Fyller vi dessa kriterier skall vi också kunna upprätthålla en levande landsbygd!

Bakgrund

Österbackas trädgård grundades redan 1966 då Folke Österbacka började odla tomater. Vårt jordbruk var för småskaligt för att leva av och eftersom vi hade växthusodlare i släkten föll det sig så att vi byggde ett eget växthus. Vi kunde inte så mycket om tomatodling från början men vi lärde oss av våra misstag. Första omgången tomater såddes direkt i matjord och vattnades med kallt vatten från bäcken.

Verksamheten i dag

Sedan har verksamheten utvecklats vartefter och idag omspänner gårdens fem växthus totalt 4000 kvadratmeter. Vi har byggt till då vi haft möjlighet att göra det. 1989 byggde Sune sitt första växthus i sitt eget namn, men 1999 slog vi ihop de båda företagen till ett öppet bolag.

Den senaste satsningen som gjorts vid Österbacka trädgård är utvecklandet av året runt odling som är ganska ovanlig i norra svenska Österbotten. Vinterodling fungerar i det stora hela precis som vanlig sommarodling bortsett från konstbelysningen som ersätter solljus vintertid. Numera odlas gurka, sallad och tomat året runt. På det sättet fås största möjliga effektivitet ur verksamheten. Vi kan även ha anställda året runt, nu har vi två heltidsanställda och en person på halvtid samt eget folk i arbete.

Grönsakerna från Österbackas trädgård levereras till lokala handelsmän i Kaustby, Vetil och Terjärv samt förmedlas till Jakobstad.

Sommarblommor

Lika betydelsefulla som grönsakerna är blommorna som Österbackas trädgård driver upp och säljer på ort och ställe. Viktigt att vi också hänger med på blomstersidan så att vi har flera ben att stå på. Det märks också att intresset för trädgårdsskötsel ständigt ökar och viktigt att hänga med och ta in nya sorter.

I princip alla blommor säljs direkt ur växthuset vilket gör att familjen Österbacka och deras anställda kommer i kontakt med mycket folk.

Framtid

Som företagare i den finländska livsmedelsproduktionen gäller det att ständigt se om sitt hus för att ha en framtid. Vi satsar på året runt odling för att öka effektiviteten. Effektivitetskraven är höga vilket har lett till att många unga drar sig för att börja arbeta i trädgårdsbranschen. Förnyelsen är för långsam för att det ska finnas nya krafter som tar vid de kommande tio åren. Och det gäller speciellt familjeföretagen på landsbygden där lönsamheten är som den är.

Österbackas säger sig inte ha några klara framtidsplaner, men det betyder inte att de kommer att ligga lågt.

Utmärkelsen som årets kvalitetsproducent innebär förstås också en uppmuntran till fortsatt utveckling av familjeföretaget. Vi skall vara aktiva och följa med vad som händer i branschen. Vi vill ständigt utveckla och förnya oss. Dessutom borde effektiviteten höjas ytterligare.