Historia

Växthusodlingen startade 1966 då Folke och Kristina  lade grunden till sitt första växthus. 1 maj 1967 planterades de första tomatplantorna i det 387 m2 stora växthuset. Som växtunderlag fungerade vanlig matjord från åkern och bevattningsvattnet togs direkt från den närbelägna bäcken. Detta resulterade förstås i att plantorna gulnade, den första lärpengen fick betalas. Det första året användes oljegrytor som tillfällig uppvärmningskälla.

Följande år installerades ett värmesystem med kombinerad varmvatten –och luftuppvärmning och tomatodlingen startade i februari. Samtidigt med att tomatplantorna planterades gjordes ett försök med mellanplantering av salladsplantor på gångarna. Ett försök som endast delvis lyckades.

Säsongen 1969 inleddes med en förkultur av sallad i hela växthuset och tomater inplanterades i slutet av mars. På våren byggdes ett litet växthus av plast vid sidan av det gamla och där odlades först sallat och senare blomplantor och senare på sommaren en kort gurkkultur.

1970 byggdes ett 600 m2 stort glasväxthus för tomat. Detta hus utrustades också första året med oljegrytor som värmekälla och planteringen skedde 1 maj. Följande år installerades rörvärme med panna installerad i befintlig källarbyggnad strax intill (byggd 1965).

1989 byggde Sune sitt växthus (efter genomgången trädgårdsmästarutbildning vid Korsholms Trädgårdsskola) på 1409 m2. Han ansvarade helt för odlingen av tomater i sitt växthus och tog det ekonomiska ansvaret själv. Efter att han gifte sig med Gun-viol har de gemensamt utvecklat sin verksamhet och deltog aktivt med i föräldrarnas odling, speciellt i utvecklandet av odlingen av sommarblommor. Odlingen av sommarblommor utvecklades i takt med att närmarknaden växte, blommorna säljs till största delen hemma på gården.

Datorstyrning och reglering av klimatet utbyggdes efterhand som nya möjligheter erbjöds.

  • 1999 fusionerades odlingarna och ÖSTERBACKA TRÄDGÅRD ÖB bildades.
  • 1997 byggdes ett plasthus på 510 m2 enbart för blomodling.
  • Ett säsonghus på 320 m2 byggdes 2004, enbart för sommarblommor.
  • 2005 revs det första växthuset på 384 m2 och på samma ställe byggdes ett nytt toppmodernt glasväxthus på 500 m2.
  • Arealen omfattar i detta nu ca 4.500 m2, säsonghusen inräknade. Av dessa har 3.100 m2 konstbelysning.
  • Personalen består av ägarna (tre personer) och fem heltidsanställda.
  • År 2004 tilldelades Österbacka Trädgård utmärkelsen ”Årets 2003 kvalitetsproducent av grönsaker”.

Lämna ett svar